Bohuslänska Bageriet ser miljöhänsyn som en del av kvalitetsbegreppet och vi är övertygade om att ett aktivt arbete stärker vårt anseende bland våra kunder.

Vi skall utveckla verksamheten i en kretsloppsanpassad riktning och sträva efter att erbjuda våra kunder bröd och bakverk av högsta kvalitet med minsta möjliga miljöpåverkan.

Vi har för avsikt att i största möjliga mån använda ekologiska råvaror i vår produktion.

Vi strävar efter att:

* vid all upphandling prioritera produkter med minsta möjliga miljöpåverkan.

* minska vårt avfall genom att i första hand välja råvaror i storförpackningar eller returförpackningar.

* söka samverkan med kunder, leverantörer och andra företag för att finna nya, mer miljövänliga lösningar.

* Ständigt effektivisera vår energiförbrukning i både produktions- och transportled.

Vårt miljöprogram är under ständig utveckling och vi kommer att fortsätta arbetet med att informera och påverka våra kunder och leverantörer till att göra miljömedvetna val och att representera ett miljömedvetet beteende.